جدیدترین اخبار عمرانی شهر رى

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از ...

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - با توجه به پیشبرد اهداف ...

جلسه توجیهی برنامه ها و فعالیت های ...

حمید بادرستانی – مدیر عامل نیروگاه ری ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک ...

دید و بازدید مدیر عامل نیروگاه برق ...

در این بازدید تاکید مدیرعامل نیروگاه برق ری در مدیریت مصرف و صرفه جویی در ...

بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ

بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ ​ در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه دانشجویان ...

پیمانکاران شهر رى

شركت مدیریت تولید برق ری شركت مدیریت تولید برق ری

شركت مدیریت تولید برق ری

شركت مدیریت تولید برق ری یک سازمان دولتی در شهر رى می باشد