بودجه پیشنهادی سال 98

بودجه پیشنهادی سال 98

توضیحات : با توجه به اینکه بودجه بر مبنای برآورد تنظیم می گردد هیئت مدیره سازمان درزمان ارائه بودجه پیشنهادی ...

ادامه خبر
لیست دوره های تکمیل شده آموزشی تا پایان مهر ماه 98

لیست دوره های تکمیل شده آموزشی تا پایان مهر ماه ...

لیست دوره های تکمیل شده.pdf

ادامه خبر
خدمات رفاهی سال ۹۸

خدمات رفاهی سال ۹۸

⚡️قابل توجه اعضاء محترم سازمان ⚡️

ادامه خبر
فهرست دوره های آموزش تا آخر آبان ۹۸

فهرست دوره های آموزش تا آخر آبان ۹۸

دوره آموزش ۲۲.pdf

ادامه خبر
کتاب معابر دود و دودکش ها

کتاب معابر دود و دودکش ها

کتاب معابر دود و دودکش ها.pdf

ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان دوره تخریب بنای فرسوده- دانشگاه رازی-دکتر شرفی

اسامی پذیرفته شدگان دوره تخریب بنای فرسوده- دانشگاه رازی-دکتر شرفی

ردیف نام نام خانوادگی ۱ حسین خدابنده لو ۲ ایوب رشیدی سامله ۴ محمد مهدی منوچهری ۵ محسن رضایی ۷ ...

ادامه خبر
اسامی پذیرفته شدگان دوره اجرای ساختمان های فولادی- دانشگاه رازی- مهندس موحدنیا

اسامی پذیرفته شدگان دوره اجرای ساختمان های فولادی- دانشگاه رازی- ...

ردیف نام نام خانوادگی ۱ حسن ایمانی خشخو ۲ حجت اله حیدری ۳ روح اله شهبازی ۴ احسان خالدی نیا ...

ادامه خبر