بودجه پیشنهادی سال 98

توضیحات : با توجه به اینکه بودجه بر مبنای برآورد تنظیم می گردد هیئت مدیره سازمان درزمان ارائه بودجه پیشنهادی به مجمع درخواست نماید که مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار دهد تا نسبت به جابجایی ردیف هزینه ها در هر فصل حداکثر به میزان20 % موافقت نماید، به نحوی که در مبلغ کل بودجه تغییری حاصل نگردد.

در این راستا دقت شود که جابجایی ردیف هزینه های جاری با هزینه های سرمایه ای مجاز نمی باشد. به هیئت مدیره اختیار داده میشود مادامیکه کلیات بودجه به تصویب نرسیده باشد بتواند بازای هر ماه از سال به نسبت1/12 بودجه مصوب سال قبل هزینه نماید.

جهت دریافت فایل بودجه اینجا کلیک کنید

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه یک انجمن در شهر کرمانشاه می باشد

نظرات