اخبار عمرانی شهرستان رىRSS

بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ

بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ

بازدیدرشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ ​ در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ بازدیدی از نیروگاه ری داشتند تا از نزدیک تجربه ای در زمینه تعمیرات و مکانیک واحدهای صنعتی بزرگ داشته باشند با توجه به در حال تعمیر بودن ...[…]

شركت مدیریت تولید برق ری یکشنبه 7 بهمن 1397

پروژه رنگ آمیزی لوزی خطر مخازن شرکت مدیریت تولید برق ری

پروژه رنگ آمیزی لوزی خطر مخازن شرکت مدیریت تولید برق ری

پروژه رنگ آمیزی لوزی خطر مخازن شرکت مدیریت تولید برق ری پروژه مذکور شامل رنگ آمیزی لوزی خطر بر اساس استانداردهای ایمنی نیروگاهی بوده که با همکاری شرکت پیمانکار انجام گردیده است ​[…]

شركت مدیریت تولید برق ری چهارشنبه 3 بهمن 1397

نصب لوله دیپ مخزن ۵ شرکت مدیریت تولید برق ری

نصب لوله دیپ مخزن ۵ شرکت مدیریت تولید برق ری

نصب لوله دیپ مخزن ۵ شرکت مدیریت تولید برق ری نصب و اتصال لوله دیپ برای مخزن ۵ که در زمان ساخت مخزن فوق الذکر تعبیه نگردیده بود،پس از انجام عملیات پوشش دهی کف و سقف و نصب هندریل مخزن در محل مربوطه جوشکاری و نصب گردید. ​[…]

شركت مدیریت تولید برق ری چهارشنبه 3 بهمن 1397

کسب رتبه اول در کل نیروگاه های گازی کشور از لحاظ درصد آمادگی

کسب رتبه اول در کل نیروگاه های گازی کشور از لحاظ درصد آمادگی

کسب رتبه اول در کل نیروگاه های گازی کشور از لحاظ درصد آمادگی نیروگاه ری موفق به کسب رتبه اول در کل نیروگاه های گازی کشور از لحاظ درصد آمادگی در تابستان ۹۷ گردید. ​[…]

شركت مدیریت تولید برق ری چهارشنبه 3 بهمن 1397

تعمیرات اساسی واحد شماره ۷ هیتاچی

تعمیرات اساسی واحد شماره ۷ هیتاچی

به گزارش روابط عمومی - تعمیرات اساسی واحد شماره ۷ هیتاچی نیروگاه ری از تاریخ ۹۷/۰۶/۲۴ آغاز و با توان و تلاش متخصصین این نیروگاه در سه بخش مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق در تاریخ ۹۷/۰۸/۱۷ خاتمه پیدا کرد و آماده بهره برداری و اتصال به شبکه برق سراسری می باشد .​[…]

جلسه ارتباط صنعت و دانشگاه در شرکت مدیریت تولید برق ری

جلسه ارتباط صنعت و دانشگاه در شرکت مدیریت تولید برق ری

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - جلسه ای با حضور مدیران شرکت تولید برق تهران و همچنین شرکت مدیریت تولید برق ری و رئیس دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر در محل نیروگاه ری تشکیل و بر اهمیت همکاری های متقابل برای انجام پروژه های تحقیقاتی و ...[…]

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در آبان ماه مورخ ۰۸/۱۱ و ۰۸/۱۲ و۰۸/۱۳ و ۰۸/۱۴در محل نمایشگاه های بین المللی تشکیل گردید غرفه شرکت مدیریت تولید برق ری در مجموعه غرفه های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی[…]