مراسم افتتاح،ساماندهی و بهسازی پارک شهر

مراسم افتتاح،ساماندهی و بهسازی پارک شهر به مناسبت هفته دولت ساماندهی و بهسازی پارک شهر ...

مراسم معارفه شهردار جدید شهر سیه چشمه

مراسم معارفه شهردار جدید شهر سیه چشمه به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر سیه چشمه ...

آگهی مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری ...

آگهی مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری (نوبت دوم) شهرداری سیه چشمه در نظر دارد ...

آموزش همگانی(پیشگیری از سرقت خودرو)

آموزش همگانی(پیشگیری از سرقت خودرو) با اجرای توصیه های پلیسی ، خود را از خسارت ...

اطلاعیه های واحد حمل و نقل و ...

اطلاعیه های واحد حمل و نقل و تاکسیرانی اطلاعیه های سازمان حمل و نقل و ...

مراسم کلنگ زنی تکمیل و توسعه پارک ...

مراسم کلنگ زنی تکمیل و توسعه پارک شهر مراسم کلنگ زنی تکمیل و توسعه پارک ...