شهردار محلات در نشست با خبرنگاران بیان ...

شهردار محلات در نشست با خبرنگاران بیان کرد: اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور ...