دوشنبه، 30، اردیبهشت، 1398 | Monday، 20 May، 2019

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از پروژه باند دوم بزرگراه سلطانیه - قیدار - کبودرآهنگ

کد خبر: 93950
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 15:59
نمایش: 77

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به همراه مدیر طرح ، مشاوران ، پیمانکار و ناظرین از پروژه باند دوم بزرگراه سلطانیه - قیدار - کبودرآهنگ .