دوشنبه، 27، خرداد، 1398 | Monday، 17 June، 2019

نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی، حوزه استحفاظی اداره کل

کد خبر: 93989
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 20:30
نمایش: 91

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد در راستای مجوز شماره ۶۰۱۴۸/۹۶/۶۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن و با رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات، امور مربوط به نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی، حوزه استحفاظی اداره کل واقع در شهرستان های لار-گراش-خنج-مهر –لامرد و شهرهای زیر مجموعه ، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شرایط ذیل واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ می باشد.

لینک اصل محتوا در اداره کل راه و شهرسازی لارستان

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی