یکشنبه، 5، خرداد، 1398 | Sunday، 26 May، 2019

رحمتی رییس شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل شد

کد خبر: 48696
دوشنبه 1 مهر 1392 ساعت 8:54
نمایش: 65

http://www.bananews.ir/با حکم وزیر راه و شهرسازی، مهندس رحمتی - وزیر اسبق راه و ترابری - به عنوان رییس هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل منصوب شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علی نورزاد نیز به جای احمد صادقی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و معاون وزیر راه و شهرسازی منصوب شد.

نورزاد پیش از این رییس داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق (ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒاس‌پور) بود.

همچنین معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران و عضو و دبیر کمیسیون تحول اداری این شرکت از دیگر سوابق کاری نورزاد است.

به گزارش ایسنا،‌ پیش از این مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل به عنوان رییس هیات مدیره شرکت نیز محسوب می‌شد که برای اولین بار جدا از مدیرعامل، رییس هیات مدیره برای این شرکت در نظر گرفته شده است.

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی