بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

پنجشنبه، 25، مرداد، 1397 | Thursday، 16 August، 2018
بنر تبلیغاتی کاوش
انجمن شرکتهای ساختمانیRSSتعداد خبر : 79

نامه به استاندار و ارائه پیشنهاداتی جهت رفع مسائل و مشکلات جامعه پیمانکاری

نامه به استاندار و ارائه پیشنهاداتی جهت رفع مسائل و مشکلات جامعه پیمانکاری فایل PDF: /استانداری ۱۰-۵-۹۷.pdf[…]

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی محور بریموند

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی محور بریموند

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی محور بریموند فایل پیوست: /شرکت گاز ۱۰۱.jpg[…]

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و نودشه فاز ۲

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و نودشه فاز ۲

​اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و نودشه فاز ۲ فایل پیوست: /شرکت گاز ۱۰۲.jpg[…]

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع استان (۴)

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع استان (۴)

​اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع استان (۴) فایل پیوست: /شرکت گاز ۱۰۳.jpg[…]

همایش

همایش

از همکاران محترم عضو و غیر عضو “انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین” درخواست میگردد موارد مورد نظر و پیشنهادات خود در خصوص محور همایش مذکور را به دبیرخانه انجمن ارائه فرمایند. ۰۲۸-۳۳۳۵۷۲۵۰ ۰۲۸-۳۳۳۵۰۰۲۶[…]

برچسب‌ها