شهرداری اردکان

شهرداری اردکان یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر اردکان می باشد

پس از تصویب قانون بلدیه در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ شمسی توسط  مجلس شورای ملی ، عملا شهرداریها در ایران تشکیل شدند، شهرداری اردکان نیز در سال ۱۳۱۳ در اردکان با هدف تنظیف و پاکسازی شهر تاسیس شد. جالب است بدانید اردکان تا کنون 20 شهردار به خود دیده که اولین آنها آقای بیگلربیگی و آخرین آنها تا زمان حاضر آقای محمد علی مروتی بوده اند. ۹ نفر از شهرداران در زمان حکومت پهلوی و 11 نفر مابقی پس از انقلاب اسلامی به انجام وظیفه پرداخته اند.
ضمنا بیشترین مدت طول خدمت مربوط به آقای امیری با ۱۴ سال سابقه است.در حال حاضر شهرداری اردکان با درجه 8 و ۱۵۱ نفر پرسنل ، دارای ۲ سازمان حمل ونقل و بهسازی و نوسازی بافت قدیم و یک باشگاه فرهنگی ورزشی می باشد.خانواده بزرگ شهرداری اردکان با گذر از فراز و نشیبهای فراوان در طول سالیان متمادی توانسته است ، همچنان به وظیفه خطیر خود که همان منافع شهر و ایفای وظائف محوله می باشد بپردازد و در این راستا موفقیتهای بزرگی چون کسب رتبه اول در میان شهرداریهای استان برای دو سال پیاپی ۸۳ و ۸۴ ، نائل آمده است و همچنین در قسمت مدیریت بحران در بین شهرداری های درجه 8 مقام اول کشور را به خود اختصاص داد.