شرکت مدیریت نیروگاههای گازی خراسان

شرکت مدیریت نیروگاههای گازی خراسان یک شرکت در شهر مشهد می باشد

فعالیت شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان از تاریخ  1375.09.01 با هدف تولید بهینه برق و افزایش بهره وری آغاز گردید. این شرکت دارای پروانه بهره برداری و تعمیر و نگه داری (O&M)  از انواع واحدهای گازی و سیکل ترکیبی می باشد که در سه استان خراسان جنوبی ، خراسان رضوی و خراسان شمالی فعالیت دارد. نیروگاههای تحت پوشش این شرکت در حال حاضر شامل 3 نیروگاه با مجموع قدرت نامی نصب شده حدوداً 1819 مگاوات، شامل "1114 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ، 630 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین، و 75 مگاوات نیروگاه گازی قاین" می باشد. شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با این میزان از تولید وظیفه تأمین بخشی از نیاز برق خراسان و شبکه سراسری را به عهده دارد.


هم اکنون 6 واحد گازی V94.2 و 2 واحد بخار در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، 4 واحد گازی V94.2 در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه و 3 واحد گازی 25 مگاواتی در نیروگاه قاین در مدار تولید می باشد. توان قابل نصب و افزایش در کل مجموعه شرکت مدیریت تولید مشتمل بر 2 واحد بخار 160 مگا واتی در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و دو واحد بخار 160 مگا واتی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه بوده و نهایتا توان تولیدی شرکت به 2459 مگاوات  افزایش خواهد یافت.

این شرکت در زمینه همکاری با نیروگاههای جدیدالاحداث جهت بهره برداری و تعمیرات و آموزش پرسنل مربوطه نیز همکاری داشته است که از آن جمله می توان از نیروگاه بخاری ایرانشهر و نیروگاههای سیکل ترکیبی یزد و خوی نام برد . از ابتدای سال 1384 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام  نیشابور و در آغاز سال 1392 نیز نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد از پیکره این شرکت جدا و به صورت شرکتهای مستقل شروع به فعالیت نموده اند.