شرکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویراحمد

شرکت توزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویراحمد یک شرکت در شهر یاسوج می باشد

صنعت برق در استان کهگیلویه و بویراحمد اولین بار توسط شرکت ملی نفت گچساران به مردم معرفی گردید. شرکت ملی نفت گچساران با احداث یک نیروگاه گازی در سال 1331 برق را جهت تأمین برق منازل ، تأسیسات و قسمتهای اداری صنعت نفت گچساران به مردم شهر دوگنبدان معرفی نمود. اما این نیروگاه همانطور که اشاره شد تنها برای قسمت هائی که زیر نظر شرکت نفت بودند بکار گرفته شد و خود شهر گچساران کماکان از نعمت برق محروم بود. تا اینکه در سال 1339 شخصی بنام « مرحوم عباس نیکبخت بوشهری » با خرید یکدستگاه موتور دیزلی برق را در خدمت مردم شهر دوگنبدان قرار داد. پس از آن در سال 1341 در شهر یاسوج و سپس در سال 1342 در شهر دهدشت ، شهرداریهای این دو شهر با خرید موتورهای دیزلی برق را برای مردم این شهرها به ارمغان آوردند. تا سال 1352 برق گچساران زیر نظر شهرداری اداره می شد که در این سال سازمان آب و برق خوزستان عهده دار تأمین برق شهر دوگنبدان گردید و اداره برق شهر دوگنبدان زیر نظر امور برق ناحیه شرق قرار گرفت. اداره برق یاسوج در سال 1352 از شهرداری جدا شده و برق منطقه ای فارس عهده دار تأمین برق شهرستان بویراحمد گردید. تا اینکه در سال 1362 استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یک ناحیه از نواحی شش گانه برق خوزستان معرفی گردید و امور برق ناحیه کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت گچساران شروع بکار کرد که در این سال اداره برق یاسوج نیز از برق منطقه ای فارس جدا و زیر نظر امور برق ناحیه کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت. و بالاخره در سال 1371 امور برق ناحیه کهگیلویه و بویراحمد تحت عنوان شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یک شرکت مستقل زیر نظر سازمان آب و برق خوزستان درآمد که تا سال 1372 مرکز شرکت در شهر دوگنبدان قرار داشت و در سال 1372 مرکز شرکت به شهر یاسوج نقل مکان نمود.

ضروریست که به میزان استفاده از صنعت برق در استان را در سالهای قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و همچنین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره ای کرده و مقایسه ای اجمالی بین آنها بعمل بیاوریم.
1- تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد کل مشترکین در سطح استان« 17 هزار و 999 » مشترک بوده که این رقم تا پایان آذرماه سال 1397 به « 252 هزار و 240 » مشترک افزایش یافته است. 
2- تا سال 1357 طول شبکه فشار متوسط هوایی در سطح استان « 106 » کیلومتر بوده که تا پایان آذرماه سال 1397 به « چهار هزار و 976 » کیلومتر رسیده است.
3- تا سال 1357 طول شبکه فشار ضعیف در استان « 626 » کیلومتر بوده است که تا پایان آذرماه سال 1397 به « سه هزار و 584 » کیلومتر رسیده است.
4- تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد کل روستاهای برقدار استان « 30 » روستا بوده که این تعداد تا پایان آذرماه سال 1397 به « یک هزار و 755» روستا رسیده است.
5- تا سال 1357 تعداد کل ترانسفورماتورهای منصوبه « 88 » دستگاه بوده که تا پایان آذرماه سال 1397 این تعداد به « هفت هزار و 712 » دستگاه رسیده است.
6- تعداد فیدرها تا سال 1357 " 6 " فیدر بوده که تا پایان آذرماه سال 1397 به " 58 " فیدر رسیده است.