شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بر آن است تا با بهره‌گيري از کلیه منابع و امکانات موجود و گسترش آگاهي عمومي به گونه اي عمل نمايد تا جامعه هدف در حد استاندارهاي ملي و بين المللي به آب شرب سالم و كافي و امكانات تصفیه و دفع بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته  و  در راستای توسعه پایدار و تحقق اهداف برنامه چشم انداز بیست ساله کشور بعنوان شركتي پيشرو در صنعت آب و فاضلاب  شناخته شود .