شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

سال تاسیس : ۱۳۷۱
تعداد شهرهای تحت پوشش : ۳۷
تعداد مشترکین آب :۳۰۹۵۷۴ فقره
تعداد مشترکین فاضلاب :۴۸۵۱۴ فقره
طول خطوط انتقال : ۱۲۹۹,۴۲ کیلومتر
طول شبکه توزیع : ۴۰۱۴,۲ کیلومتر
طول شبکه فاضلاب :۶۳۸,۳۴ کیلومتر
میزان آب استحصالی : ۹۴,۶۱میلیون متر مکعب در سال
نیاز آبی استان : ۱۰۰ میلیون متر مکعب
حجم مخازن موجود : ۲۶۷۱۶۰ متر مکعب
شهرهای که پروژه آبرسانی در آنها اجرا گردیده است : کنارک– جالق– بنت– پیشین
شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آن فعال است : زاهدان– زابل-کنارک
شهرهای که طرحهای فاضلاب در دست مطالعه دارند : چابهار– زابل– ایرانشهر– زاهدان– سراوان– نیکشهر– کنارک– زهک– فنوج– جالق– راسک

شرح وظایف و اهداف شرکت 
شرکت آب و فاضلاب شهری استان سیستان و بلوچستان طبق قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و به منظور ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در محدوده قانونی شهرهای تابعه در تاریخ  ۷۲/۱/۱ با سرمایه ۱۰ میلیون ریال تاسیس گردید.