شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان یک شرکت می باشد

شركت آب و فاضلاب روستائي استان گلستان ( آبفار گلستان ) بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1374 به استناد قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستايي و تصويب هيات وزيران در سال دوازدهم اسفند ماه سال 76 تاسیس شد و فعاليت رسمي خود را از ابتدای سال 77 شروع كرده است. آبرسانی روستاها قبلا توسط اداره مهندسی بهداشت سازمان جهاد سازندگی انجام می شد که از تاریخ فوق به شرکت آبفار گلستان واگذار گردید که یکی از شرکتهای وابسته به وزارت نیرو به شمار میرود. موضوع فعاليت وظايف شركت به شرح زير مي باشد : 1- مطالعه و اجراي طرحهاي ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به تامين انتقال و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي روستاها. 2- مطالعه و اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوري انتقال و تصفيه) . 3- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني و بهداشتي روستاها نظير چاهها تصفيه خانه ها مخازن ايستگاههاي پمپاژ خطوط انتقال سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع . 4- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال شبكه جمع آوري و تصفيه خانه. 5- مرمت بازسازي و توسعه شبكه ها و تاسيسات آب آشاميدني و تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستائي و حفاظت از حريم آنها. 6- تامين آب آشاميدني در شبكه هاي روستائي بر اساس استاندارد مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نيرو . 7- بهره برداري و اداره تاسيسات مرتبط با وظايف كه در اختيار شركت گذارده مي شود 8- اخذ هر گونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي عرضه اوراق مشاركت داخلي و پيش فروش انشعاب و ساير روشهاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط . 9- خريد خدمات از بخش از بخش غير دولتي براي انجام امور مطالعاتي اجرايي بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب روستايي و خدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه ها افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات0 10- انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غير دولتي در امور آب و فاضلاب روستايي . 11- همكاري و اشتراك مساعي با موسسات ذي ربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي فني و اقتصادي با اهداف و وظايف شركت . 12- انجام هر گونه عمليات و معاملات كه براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد. با عنايت به وظايف فوق الاشاره در شرايط كنوني وظيفه سنگيني دولت بر دوش شركت در جهت احداث و حفظ و نگهداري شبكه هاي آب و فاضلاب در بخش روستاها گذاشته است. و انجام این مهم یاری مسئولین استانی و کشوری را میطلبد. اميد است با اتكال به الطاف قدسيه الهي و دعاي خير مقام معظم رهبري و مردم عزيز و شريف روستائي و با همت و سعي و تلاش ما خدمتگذاران اقدامات ثمر بخشی همچون گذشته به منظور رفع محروميت زدايي در سطح روستاهای استان گلستان که در پشت چهره سبزگون و سرسبز آن نهفته است برداشته و رضايت و خشنودي حضرت بقيه ا... اعظم (عج) و مقام معظم رهبري و مردم عزيز روستائي را فراهم سازند