شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

با توجه به بررسي عملكرد شركت توزيع برق خوزستان در ارتباط با برق منطقه اي خوزستان و ارتقاي وضعيت شركت توزيع در برنامه ريزي كلان توانير كه ناشي از جايگاه جديد شركت هاي توزيع در ارتباط با مصرف كننده ، بهبود بهره وري ، مديريت مصرف و عملا به عنوان يك بنگاه اقتصادي مي باشد ، شركت توزيع برق خوزستان در 15/8/86 از برق منطقه اي به عنوان پيمانكار جدا و به عنوان يك شركت مديريتي در زير مجموعه شركت توانير قرار گرفت . اصلاح ساختار ، ارتقاي نيرو هاي كارآمد ، جذب نيروهاي متخصص و جوان ، برون سپاري ، توجه به شاخص هاي عملكردي و حركت يا برنامه ريزي استراتژيك از موارد و اهداف مهم شركت در تحول جديد مي باشد.

 

مجموع وترکیب سهام شرکت :

     مجموع وترکیب سهام شرکت عبارت از 1000 سهم هزارریالی است که بانام تماماً پرداخت شده است.                          

 


کلیه فعالیتهای شرکت ازجمله نگهداری وبهره برداری ازتاسیسات وتجهیزات شبکه درمحدوده عملیاتی وتحت پوشش ونیز فروش انشعابات برق به متقاضیان جدید ومشترکین برق درقالب قراردادهای منعقده با برق منطقه ای خوزستان میباشد.