تکوین صنعت

شرکت تکوین صنعت یک شرکت خصوصی با هدف طراحی و اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی در زمینه های متنوع از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خطوط لوله، صنایع فولاد سازی، شبکه های برق و صنایع دیگر تاسیس شده است