جهاد نصر خراسان

مجری پروژه های راه سازی.آسفالت.عملیا ت ساختمانی.تونل. سدخاکی و بتنی.آبیاری وزهکشی. خطو ط انتقال آب.نفت. گاز . تاسیسات . ارائه خدمات انواع ماشین آلات راهسازی. تریلی کمرشکن. حمل و نقل ماشین آلات سنگین