شرکت سایگان توس در سال 1382 با هدف توسعه فناوریهای نوین ساختمانی تأسیس گردید و نیل به آرمانی بلند همچون کیفیت و نوآوری ، سرلوحه نگرش و سیاستگزاری مدیران و کارکنان آن قرارگرفت. از این رو با بررسی شیوه ساخت و ساز کشور و روشهای نوین ساختمان در دیگر کشورها، جای خالی استفاده از رنگها و پوششهای نوین معماری را در کشورمان بیش از هر کمبود دیگری به نظر آمد. لذا بابررسی شرکتهای پیشرو در زمینه رنگها و پوششهای ساختمانی و یکی از برترین آنان به نام شرکت SKK وتعامل مستمر با آن نسبت به انتقال تکنولوژی اجرا و آموزش و بکارگیری آن در صنعت ساختمان کشور قدم نهاد. دیری نپایید که شرکت سایگان توس به عنوان یکی از شرکتهای معتبر و مرجع در این زمینه تبدیل گردید و هم اکنون به عنوان مشاور و مجری رنگها و پوششهای ساختمانی به دهها شرکت مهندسین مشاور و شرکتهای ساختمانی مطرح و دست اندرکاران صنعت ساختمان کشور خدمات رسانی می نماید.