شرکت مهندسی بنافن

انجام کلیه کارهای ساختمانی(سیویل). ساخت و نصب اسکلت فلزی. راه‌سازی. نصب تجهیزات. نسوز چینی و پوششهای ضد اسید.