گروه تولیدی سبک سازان قطره در سال 1390با حضور دکتر ذاکر استاندار محترم اصفهان مهندس پرویزی رئیس صنایع و معدن اصفهان و چندی از مدیران و مسئولین محترم شهرستان اصفهان و اردستان و زواره در ناحیه صنغتی زواره در جهت تولید مصالح نوین ساختمانی قدم به صحنه ی تولید نهاد .
 این گروه تولیدی پس از گذشت یکسال توانست با دو خط تولید مجزا نسبت به تولید بلوک سبک هوادار clc به میزان 80 متر مکعب در روز به ابعاد 10 و 15 و 20 و تولید ملات های خشک از قبل مخلوط شده ، اماده ی پلیمری به میزان 100تن در روز توانست اولین دریافت کننده ی علامت استاندارد ملی ایران برای بلوک clc در استان اصفهان و دریافت کننده ی چندین استاندارد در اروپا برای محصولات پلیمری گردد و حال با تلاش بی وقففه ی هیات مدیره و کارکنان دلسوز و زحمت کش گروه تولیدی سبک سازان قطره تلاش برای ساخت محصولات جدید در راستای ساخت و ساز در سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی گردید و توانست بلوک های سقفی سبک سیمانی عایق و چند محصول جدید پلیمری ازمایشگاهی تولید نماید که با دریافت استاندارد و موافقت ، به تولید انبوه برساند