در سال 1368 بعنوان یک شرکت فنی مهندسی و پیمانکاری فعالیت خود را آغاز نمود و از آنجائیکه مدیران این شرکت همیشه درصدد نوآوری و انجام فعالیتهای نوین بوده اند ، بر اساس تجربه و دانشی که در زمینه تاسیسات داشتند تولید بر اساس دانش محوری را برنامه آینده خود قرار دادند و در سال 70 اولین چیلر در ایران توسط این شرکت طراحی و در سال 72 اولین محصول این شرکت تولید و به بازار عرضه گردید. در حال حاضر تولیدات این شرکت شامل انواع چیلرهای جذبی اعم از یک مرحله ای (Single Effect ) ، دو مرحله ای (Double Effect ) و شعله مستقیم (Direct Fire ) و از ظرفیت 30 الی 1400 تن تبرید می باشد.

ساری پویا که در حقیقت پشتوانه و حامی تلاش تمام واحدهای مذکور می باشد، با دانش و تخصص بروز خود، تمام همت خود را در جهت ارائه سریع و مناسب خدمات به مشتریان در سرتاسر کشور بکار می گیرد و این مهر تائیدی بر مدیریت مشتری مدارانه این سازمان و اهمیت کیفیت و ضمانت محصولات می باشد.