شرکت طاها قالب توس در راستای خودکفایی ایران اسلامی؛،طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی صفحه ای را از سال 1379 در شهرک صعنتی توس واقع در مشهد مقدس آغاز نموده است.