خط مشي کيفيت شرکت شيشه ايمني شرق با سابقه درخشان و طولاني در توليد انواع شيشه هاي سکوريت ، تخت و خم براي اولين بار در ايران طبق استاندارد ملي ايران به شماره 2385 تامين رضايت مشتريان را هدف خود قرار داده و تمامي تلاش خود را به اين هدف مهم بکار گرفته و به حول و قوه الهي توانسته فراتر از استاندارد ملي نياز مشتريان گرامي را فراهم سازد . جهت اثبات اين ادعا و توليد محصولي که نيازمنديهاي مشتري را برآورده سازد اقدام به ايجاد استقرار مديريت کيفيت بر اساس استاندارد 2000-9001 ISO نموده و با رعايت کليه مفاد اين استاندارد پرسنل را به کارائي اثر بخشي و بهبود آن ملزم مي داريم .