شرکت بازرگانی K.G.M IRAN يکی از بزرگترين توزیع کنندگان مصالح ساختمانی در کشور می باشد با توجه به ديد گسترده مديران اين شرکت که هرکدام سوابق طولانی در امر فروش کالاهای پر مصرف و مديريت سيستم های بزرگ و موفق توليدي را داشته اند، حرکت به سمت مشتری مداری و رسيدن به اهداف عالی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

با استفاده از منابع فوق و به كارگيري نيروهاي حرفه اي و با انگيزه توانسته ايم شبكه گسترده و كارآي فروش را بر اساس اعتماد متقابل و سود دوطرفه ايجاد نموده و در جهت بهبود و گسترش آن حركت نماييم.

عمده فعاليت شرکت توزیع و صادرات مصالح مربوط به تزئينات داخلی ساختمان شامل ديوار پوش و سقف های کاذب می باشد و با توجه به مناسبات خوب جهت با شرکاء تجاری در کشور های CIS، جنوب شرقی آسيا و خاورميانه سهم عمده از بازار را به خود اختصاص داده است.

آماده ايم تا با نگاه به اهداف فوق و با رعايت اخلاق تجاري و حفظ حقوق نمايندگان در گسترش شبكه فروش و ايجاد يك خانواده تجاري بزرگ و موفق گام برداريم.