شرکت شیلنگ و لوله خوزستان در سال ۱۳۶۲ فعاليت خود را با هدف توليد لوله (U-P.V.C) براي مصارف گوناگون با فشاركار مختلف ازسايز ۲۰ تا ۲۵۰ ميليمتر اغاز نموده است. و اينك با توليد اتصالات (U-P.V.C) در سايزهاي مختلف گامي بسوي توسعه محصولات برداشته است.

اين شركت يكي از بزرگترين توليد كننده هاي لوله هاي استاندارد(|پي وي سي ) مشتري مداري و رعايت موارد كيفيتي در كليه مراحل توليد حفظ و صيانت از محيط زيست توسعه پايدار و نيز ايمني شغلي پرسنل كه بعنوان با ارزشترين سرمايه هاي اين شركت محسوب مي شود را با استقرار سه سيستم يكپارچه ISO 18001-2007) ISO 14001-2004, ISO 9001-2008 ) سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.

شرکت شیلنگ و لوله خوزستان با تاکید بر کیفیت نواوری قیمت مناسب و رضایت مشتری محصولات شرکت را بطور مداوم در ازمایشگاه مجهز کنترل کیفی مورد بررسی قرار داده وبا نشانه گذاری به بازار مصرف عرضه می نماید.

این شرکت با ظرفیت تولید ۵۵۰۰ تن در سال دارای نشان استانداردد کیفیت محصول میباشد. لازم به ذکر است این شرکت توانسته است با توجه به توانمندی خود به عنوان مدیر کیفی نمونه در سال ۸۶-۸۵ از طرف اداره استاندارد خوزستان و مدیر نمونه استان در سال ۸۷-۸۶ از طرف سازمان صنایع گردیده است.