شرکت آبریزان در سال 79 با 5 نفر نیرو در مشهد مقدس شروع به فعالیت کرده و در قدم اول واحدهای مختلف را راه اندازی نموده و شروع به عرضه شیرآلات در سطح خراسان نموده.