شرکت صنایع شیر آلات شهروز تحت شماره 23029 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده و از سال 1383 شروع به بهره برداری از خط تولید شیر گاز در سایزهای 2/1 ،4/3 ،1 اینچ نموده است و در حال حاضر تولید وعرضه شیر گاز قفل شونده را به ثمر رسانیده و آماده بهره برداری از خط تولید کلیه سایز های شیر گاز نیز می باشد.
کلیه محصولات این شرکت بر طبق استاندارد ملی ایران تولید و بر اساس تائیدیه شرکت ملی گاز ایران به بازار عرضه می گردد.