شرکت صنایع بسته بندی و عایق افق چناران مولود شرکت جنرال فوم مشهد فعالیت خود را در زمینه تولید انواع دیوارهای سبک سه بعدی ( 3d panel ) تولید انواع بلوکه های سقفی پلاستوفومی و دیوارهای سبک ( ICF ) ونیز تولید انواع قطعات بسته بندی پلاستوفومی آغاز بکار نمود