پارس خاموت

دستگاه های خم میلگرد دستگاههای برش میل گرد دستگاه خاموت زنی برقی دستگاه کلاف باز کن

پارس خاموت با بیش از بیست سال سابقه کار مفید در جهت رشد اقتصادی کشور خدمتگزار این مرز و بوم بوده وهست . از جمله خصوصیاتی که پارس خاموت را از دیگر واحدهای صنعتی کشور متمایز نموده است ، کسب افتخاراتی همچون تائیدیه هیات علمی از سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران وکارآفرین برتر سال 1386 کشور می باشد .