شرکت گچ رنگین بارز در سال ۱۳۸۷ در پی تحقیقات گسترده این شرکت موفق به تولید انحصاری گچ رنگی و محلول سیمان رنگی گردیده، با ادامه تحقیقات تولید گچ کند گیر، گچ پاششی، محلول سیمان رنگی به دیگر محصولات افزوده گردیده است تولید گچ رنگی با شماره ۵۲۶۷۵ مورخه ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ در اداره ثبت اختراع و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده حق استفاده انحصاری از این تولیدات به مدت ۲۰ سال به مخترع این محصول آقای مهندس نبوی اعطاء گردیده است. هم اکنون تولیدات این شرکت مشتمل بر گچ رنگی (صیقلی و پاششی) – محلول سیمان رنگی در چند نمونه متفاوت، محلول ضدآب گچ پاششی مخصوص سفیدکاری می‌باشد.