سیستم درب کرکره ای در تمامی اماکنی که درب های کرکره ای نیاز آن را برطرف میسازد کاربرد دارد و در دو نوع رول بیرون و رول داخل قابل نصب میباشد. هنگامی که ما نیاز به سیستمی داریم که علاوه بر زیبایی دارای استحکام بوده و نیزعایق صدا، حرارت ورطوبت باشد، سیستم درب کرکره ای مناسبترین گزینه بحساب خواهد آمد.در این سیستم کل ابعاد مورد نظرکاملاً تحت پوشش قرارگرفته و سطح ایمنی بالایی را برای ما به ارمغان می اورد. همچنین میتوانیم با انتخاب رنگهای مقاوم و زیبای ارائه شده،درب مورد نظرخود را با فضاهای شهری و همچنین نمای ساختمان هماهنگ سازیم. تیغه های این نوع درب ها در انواع تک جداره ،دوجداره،پانچ و رول فرم همراه بافوم پلی اورتان با دقت طراحی و تولیدگردیده اند که مطابق بانیازمی توان هریک ازآنهارا انتخاب نمود.اتوماتیک پاسخ گوی تمام نیاز بازار داخلی از طریق نمایندگان محلی است