شرکت پروشات ضمن واردات محصولات مرتبط با دربهای اتوماتیک با هدف بسترسازی غنی در طراحی و ساخت سیستمهایی درب اتوماتیک شیشه ای در سال 85 تاسیس گردید و این مهم را به گونه ای پیش برده است که در حال حاضر بالغ بر 87% قطعات درب های خود را در داخل به تولید میرساند .

از جمله قطعات وارداتی میتوان به سنسورهای درب اتوماتیک که عموما ً از کشورهای آلمان یا بلژیک تهیه میگردد و همچنین موتور درب که تماما ًاز کشور آلمان تهیه میشود اشاره نمود .درحال حاضر این شرکت در سبد کالای خود دو گروه از محصولات را در رابطه با دربهای اتوماتیک شیشه ای عرضه میدارد ، گروه اول محصولات وارداتی با برند PROSHUT_RECORD و گروه دیگر محصولات تولیدی شرکت با برندPROSHUT به بازار عرضه می گردند.