پی‌آزما

آزمایشات مکانیک خاک، بتن و آسفالت، مشاوره و نظارت در زمینه اصلاح، تحکیم، تثبیت خاک، تقویت پی، زهکشی ساختمان، پیش‌بینی و پیشگیری از لغزش و رانش زمین و نشست، بتن‌های تخصصی با بیش از 16سال تجربه