هما پانل محصول ویژه ای است که ساخت آن بنا به نیاز یکی از پروژه های در دست ساخت شرکت شهاب تندیسان شیراز توسط مدیر عامل این شرکت مهندسی آقای سید حسن مذنب در سال 1388 آغاز و در سال 1389 به پایان رسید. در پروزه مذکور که یکی از 10 پروژه انبوه سازی در حال ساخت توسط شرکت شهاب تندیسان شیراز می باشد ، به دلیل افزایش یک طبقه اضافی ،طراح سازه مجوز افزایش طبقات را منوط به استفاده از دیواری با وزن بسیار سبک (زیر 50 کیلو گرم بر متر مربع) نمود. پس ازگذشت 8 ماه و بررسی دیوارهای مختلف موجود در بازار، مدیرعامل شرکت به فکر ساخت یک دیوار فوق سبک افتاد که بتواند ملزومات مبحث سوم وهیجدهم و نوزدهم مقررات ملی ساختمان را در خصوص مقاومت در برابر آتش سوزی و انتقال صوت و حرارت برآورده سازد . در این راستا با بررسی کارهای انجام شده در کشور امریکا در سبک سازی ساختمان ها، دیوار مذکور طراحی و جهت اخذ تاییدیه فنی به سازمان تحقیقات مسکن ارسال گردید. هم اکنون آزمایشات در خصوص میزان مقاومت فشاری ، جذب آب، جمع شدگی ،مقاومت در برابر آتش ،ضربه جسم نرم و سخت ، اکوستیک انجام شده و نتایج بسیار مطلوب برای هریک اخد گردیده است.

مدیر عامل شرکت شهاب تندیسان شیراز مبتکر و سازنده این دیوار آقای سید حسن مذنب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی اصفهان که مهندس پایه یک محاسب و مجری می باشد با 22 سال سابقه اجرایی در پروژه های بزرگ ازجمله نیروگاه اتمی بوشهر، شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی و نفت و تدریس در دانشگاه بوده وهم اکنون 10 سال است که مشغول انبوه سازی بوده و مدیریت اجرایی 1200 واحد مسکونی در قالب 8 پروژه را به عهده دارد .