شرکت آذر لوله در سال 1380 در شهرک صنعتی شهید رجائی تبریز تاسیس و به بهره برداری رسیده است و با رساندن تولید سالانه خویش از 8000 تن به 10000 تن در سال و تولید لوله های آبرسانی و فاضلابی به یکی از تامین کنندگان بازارهای مصرف کشور تبدیل گشته است. در سال 1387 واحد تولید اتصالات در انواع مختلف نیز به زیر مجموعه های شرکت پیوست.

علاوه بر آن لوله های پوش فیت (push fit ) در دو نوع R و U از تولیدات دیگر آذر لوله می باشند .

با تدوین استاندارد لوله های آب باران (ناودانی) ،این لوله ها نیز به عنوان بخشی از تولیدات آذر لوله عرضه گردیدند و در حال حاضر این شرکت توانایی تولید انواع لوله های آبرسانی ،فاضلاب زیر زمینی بدون فشار ،فاضلاب ساختمان ،انتقال آب باران ،لوله های مخابراتی ،و اتصالات U-P.V.C بر اساس استانداردهای 9119 ، 9118 ، 2-13361 ، 1-12142 ،11105 ، (1329  1401  2-1452  12200  16873  ENDIN ) و در دو نوع چسبی و پوش فیت را داراست. 

 

شرکت آذر لوله در سال 1380 در شهرک صنعتی شهید رجائی تبریز تاسیس و به بهره برداری رسیده است و با رساندن تولید سالانه خویش از 8000 تن به 10000 تن در سال و تولید لوله های آبرسانی و فاضلابی به یکی از تامین کنندگان بازارهای مصرف کشور تبدیل گشته است. در سال 1387 واحد تولید اتصالات در انواع مختلف نیز به زیر مجموعه های شرکت پیوست.

علاوه بر آن لوله های پوش فیت (push fit ) در دو نوع R و U از تولیدات دیگر آذر لوله می باشند .

با تدوین استاندارد لوله های آب باران (ناودانی) ،این لوله ها نیز به عنوان بخشی از تولیدات آذر لوله عرضه گردیدند و در حال حاضر این شرکت توانایی تولید انواع لوله های آبرسانی ،فاضلاب زیر زمینی بدون فشار ،فاضلاب ساختمان ،انتقال آب باران ،لوله های مخابراتی ،و اتصالات U-P.V.C بر اساس استانداردهای 9119 ، 9118 ، 2-13361 ، 1-12142 ،11105 ، (1329  1401  2-1452  12200  16873  ENDIN ) و در دو نوع چسبی و پوش فیت را داراست.