سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

نخستین بار در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال 1352 (اصلاحی سال 1356) ، تاسیس دو سازمان به نام های سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پیش بینی شد.
هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعایت اصول معماری و شهرسازی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار اشخاصی بود که امر تهیه و نظارت و اجرای طرح های ساختمانی و شهرسازی را به عهده داشتند و هدف سازمان نظام مهندسی ساختمان و تاسیسات رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمان و تاسیسات و سایر رشته های مربوط و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود کیفیت کار اشخاصی بود که امور مزبور را به عهده داشتند .
با تصویب قانون آزمایش نظام مهندسی ساختمان در سال 1371 به جای دو سازمان فوق ، سازمان واحدی تحت نام نظام مهندسی ساختمان پیش بینی شد که این امر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 نیز به قوت خود باقی ماند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای واحد های استانی است و از نظر حقوقی هر سازمان استانی دارای شخصیت مستقل است . ارکان سازمان عبارت است از سازمان استان ها ، هیات عمومی سازمان ، شورای مرکزی ، رییس سازمان و شورای انتظامی .
برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک باشند ، ضروری است. 
پس از استان اردبیل در سال 1372، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل نیز در سال 1373 بعنوان یکی از تشکیلات اداری استان شکل گرفت و پس از تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی در اسفند 1374، اولین دوره هیات مدیره سازمان در سال 1376 براساس قانون جدید شروع به فعالیت نموده و خدمات فنی و مهندسی خود را در راستای تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی، رشد و اعتلای، ارتقاء دانش فنی مهندسان و افزایش کیفیت خدمات مهندسی در بخش خصوصی و دولتی، ارایه می نماید.
سال شروع فعالیت دوره های مختلفت اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل:
اولین دوره هیات مدیره در سال 1376
دومین دوره هیات مدیره در سال 1379
سومين دوره هيات مديره در سال 1382
چهارمين دوره هيات مديره در سال 1385
پنجمين دوره هيات مديره در سال 1388

ششمين دوره هيات مديره در سال 1391

هفتمین دوره هیأت مدیره در سال 1394