سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی یک انجمن در شهر اراک می باشد

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مركزی از نیمه دوم سال 1370 فعالیت خود را در اراك آغاز نموده ، شهری كه پیشینه دور آن را شهری با شبكه منظم هندسی و ساختمانهایی با معماری و سازه بسیار زیبا و مقاوم و گذشته نزدیك آن را ساختمانهایی با فاصله بسیار دور از اصول و قواعد معماری و سازه ای شكل می داد و سازمان نظام مهندسی در این شرایط مسئولیت طراحی و نظارت بر ساختمان سازی را به عهده گرفت . مطالعه و بررسی نقشه های معماری و سازه ای و نیز چگونگی اجرای ساختمان طی 10 سال گذشته، نموداری صعودی و رو به بهبود را نشان می دهد و این موفقیت حاصل بیش از یك دهه تلاش سازمان نظام مهندسی و هماهنگی و همكاری استانداری ، شهرداری و سازمان مسكن و شهر سازی می باشد .

          سازمان نظام مهندسی ساختمان با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری و سازمان مسكن و شهر سازی و شهر داری ها تلاش همواره متعالی و موفقی در گسترش فعالیت سازمان داشته است . نگرشی بر روند این حركت مترقی نوید توسعه حیطه نفوذ مقررات ملی ساختمان و اجرایی اصول بنیادین سازمان نظام مهندسی ساختمان در تمامی مجتمع های زیستی استان مركزی را نمایان می سازد .

          میثاق هیات مدیره و اعضاء سازمان در اجرای قوانین متعالی نظام مهندسی و تلاش در ارتقاء جایگاه مهندس و مهندسی كه تأثیر بسیار زیادی در رشد كیفیت طراحی و اجرای ساختمان دارد .

1.        تشكیل دفاتر قانونی مهندسی .

2.        شركت فعال سازمان در كمیوسون ها و كمیته های فنی استان

3.        تلاش در راستای هماهنگی با استانداری ، سازمان مسكن و شهر سازی و شهرداریهای استان با هدف توسعه حیطه فعالیت سازمان و ارتقاء سطح كیفی ساختمان سازی با اجرای مقررات ملی ساختمان .

4.        برگزاری كلاس دوره جوش در كارخانه آذر اب اراك جهت مهندسین رشته عمران.

5.        استقرار مشاوره حقوقی در محل سازمان جهت رسیدگی به دعاوی و مشكلات حقوقی سازمان و اعضاء سازمان .

6.        برگزاری كلاس آموزشی جهت مهندسین گروه برق به منظور نحوه طراحی سیستمهای كامل ایمنی و اعلام حریق سیستمهای رفاهی در ساختمانهای بلند مرتبه .

7.        بازنگری در تدوین حدود صلاحیت اعضاء رشته برق در طراحی ساختمانهای بلند مرتبه و اداری و مجهز به سیستمهای مختلف ایمنی ، رفاهی و ....

8.        تشكیل دو دوره كلاس آموزش نرم افزارهای ETABS,SAFE و یك دوره آموزش نرم افزار STADD Pro

9.        برنامه ریزی جهت تشكیل كلاسهای آموزشی برای مهندسی شش رشته اصلی عضو سازمان .

10.     ایجاد سایت پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مركزی به منظور مكانیزه نمودن توزیع نقشه ها در جهت برقراری اعتدال بر توزیع نقشه ها و کارهای ارجاعی بر اساس ظرفیت و اعلام سهمیه، به دفاتر مهندسی و ناظرین، با مد نظر داشتن کلیه نمایندگی های این سازمان در سطح استان مرکزی.

11.     تنظیم برنامه سه ساله سازمان نظام مهندسی و تشخیص سیاستهای سازمان نظام مهندسی در راستای قانون نظام مهندستی ساختمان .

12.     تهیه فلوچارت سازمانی به صورت پیشنهادی.

13.     استخراج شرح وظایف پرسنل اداری جهت برنامه ریزی پرسنلی .

14.     انتخاب نمایندگان از اعضای هیئت مدیره جهت رسیدگی به امور دفاتر فنی مهندسی ـ دفاتر نمایندگی شهرستانها ـ كمیسیونها و كمیته های تخصصی و ...

15.     شروع فعالیتهای كمیته آموزشی در سطوح شوراها قبول شدگان ماده 27 و ...

16.     عقد قرارداد خدمات مشاوره فاز1 و 2 زیر گذرها و بررسی مطالعاتی و طراحی هندسی میادین جهاد ، ولی عصر و سرداران شهر با شهرداری شهرستان اراك و تصویب طرح در كمیسیون ماده5 و شورای ترافیك استان .

17.     ارتباط مستمر و پویا با مراكز آموزش عالی خصوصاً دانشگاه علم و صنعت ـ واحد اراك ـ به منظور تبادل نظر و نیز برگزاری مجامع عمومی و دوره های آموزشی .

18.     اعزام مستمر كارشناسان مكانیك جهت گذراندن دوره بازرسی گاز كه در مراكز استانهای یزد . همدان و اصفهان برگزار می گردد.

19.     عقد قرارداد كنترل ساختمان با وزارت مسكن و شهر سازی كه به نحو مطلوب انجام و ارائه گردید.

20.     برگزاری آزمونهای مقررات ملی ساختمان .

21.     برقراری ارتباط مستمر با ادارات و سازمانهای استان با هدف ارتقاء سطح كیفی ساختمان سازی و استفاده از توانمندیهای بالای ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان مركزی .

22.     كمیسیونهای تخصصی معماری ـ عمران ـ برق و مكانیك ـ نقشه برداری و شهر سازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مركزی همواره تلاش توأم با موفقیتی در نحوه تهیه طرحهای مهندسی و اجرای ساختمان و كنترل نقشه های ارائه شده و نیز بیان پیشنهادهای سازنده در توسعه كیفی خدمات مهندسی داشته و خواهند داشت .

23.     تشكیل گروه تخصصی شامل رشته های معماری ، عمران ، برق ، مكانیك ، نقشه برداری و شهر سازی با هدف بررسی چگونه نحوه اجرای پروژه های عمرانی تحت نظارت اعضاء سازمان و شناسایی نقاط ضعف و قوت روشهای اجرایی و ارائه راهكارهای مناسب در جهت پیشبرد اصول فنی در ارتقاء سطح كیفی پروژه ها در استان مركزی .

24.     باهماهنگی و عقد قرارداد با شركت گاز استان مركزی ، نظارت بر حسن اجرای شبكه داخلی منازل و توسط كارشناسان رشته مكانیك سازمان كه دوره بازرسی گاز را در مراكز آموزشی شركت گاز طی نموده اند انجام می گردد و فعالیت ایشان نقش بسیار مهمی در ارتقاء طراحی و اجرا و رعایت اصول ایمنی و مهندسی پروژه های تأسیسات گازی و كاهش حوادث داشته است .

25.     بازنگری و تكمیل چارت تشكیلاتی سازمان و تعیین شرح وظایف گروههای امور شهرستانها ـ امور دفاتر ـ روابط عمومی ـ امور اداری ـ امور مالی ـ كمیته نظارت بر توزیع و ... با هدف سهولت انجام فعالیتهای اجرایی سازمان .

26.     كنترل چهار مرحله ای نقشه برداری ساختمانهای گروه (ج) به بالا و بلوكهای تعاونی های مسكن در سطح استان .

27.     پی گیری نظارت نقشه برداری در گروههای مختلف ساختمان مطابق بخشنامه های وزارت مسكن و شهر سازی .

28.     تهیه نقشه های توپوگرافی جهت ارجاع به كمیسیونهای ماده 5 و 13 جهت طراحی شهری توسط مهندسان نقشه برداری عضو سازمان .

29.     برگزاری كلاس آموزش استادكاران جوشكار كه در بخش سازه های فولادی ساختمان فعالیت دارند .