بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد