بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان یک سازمان دولتی می باشد