انتصاب

انتصاب

رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی منصوب شد .

ادامه خبر
برگزاری  جلسه کارگروه تخصصی راه و شهرسازی  آذربایجان غربی

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی راه و شهرسازی آذربایجان غربی

کارگروه راه و شهرسازی آذربایجان غربی تشکیل جلسه داد .

ادامه خبر
معرفی مشاور مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

معرفی مشاور مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

مشاور مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در امور رسانه ای منصوب شد .

ادامه خبر