بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و بهره وری کارکنان پروژه های عمرانی شهرستان خرم آباد

بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و بهره وری کارکنان پروژه ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱ آبان، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
بررسی ارتباط بین سبک های تصمیم گیری مدیران با عملکرد کارکنان پروژه های عمرانی

بررسی ارتباط بین سبک های تصمیم گیری مدیران با عملکرد ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱ آبان، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
بررسی اعتبارسنجی پارامترهای دینامیکی سد خاکی با استفاده از نتایج ابزارگذاری شتابنگاری

بررسی اعتبارسنجی پارامترهای دینامیکی سد خاکی با استفاده از نتایج ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: یک‌شنبه، ۲۸ مهر، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
تاثیر آنیون‌های کلر و سولفات بر رفتار ریزساختار خاک واگرای طبیعی

تاثیر آنیون‌های کلر و سولفات بر رفتار ریزساختار خاک واگرای ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
امکان سنجی ساخت و ساز سبز در مناطق روستایی (مطالعه موردی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه)

امکان سنجی ساخت و ساز سبز در مناطق روستایی (مطالعه ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: چهارشنبه، ۱ آبان، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
مدیریت و ارزیابی ریسک خطر در تخریب ساختمان‌های شهری

مدیریت و ارزیابی ریسک خطر در تخریب ساختمان‌های شهری

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲ آبان، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
انتخاب بهینه ترین دیوار پیرامونی غیر باربر در ساختمان های متداول شهری با توجه به معیارهای اقتصاد، انرژی، اجرا و ایمنی

انتخاب بهینه ترین دیوار پیرامونی غیر باربر در ساختمان های ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲ آبان، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
تبیین نقش واسطه ای مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با سیستم های منابع انسانی و عملکرد زیست محیطی

تبیین نقش واسطه ای مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان‌های قاب خمشی بتن‏آرمه دارای ترکیبی از نامنظمی خارج از صفحه و نامنظمی جرمی

تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان‌های قاب خمشی بتن‏آرمه دارای ترکیبی از ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: دوشنبه، ۲۲ مهر، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
بررسی اثر رفتار ستون و دیوار برشی بتنی مقاوم‌سازی شده توسط CFRP تحت اثر بارگذاری سریع

بررسی اثر رفتار ستون و دیوار برشی بتنی مقاوم‌سازی شده ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۳ مهر، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
عنوان: بررسی ردپای آب در احداث اسکلت ساختمان‌های مسکونی شهر همدان

عنوان: بررسی ردپای آب در احداث اسکلت ساختمان‌های مسکونی شهر ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۳ مهر، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
پهنه‌بندی مکانی دشت کبودرآهنگ به منظور احداث سد زیرزمینی با استفاده از منطق فازی در سیستم اطلاعات مکانی

پهنه‌بندی مکانی دشت کبودرآهنگ به منظور احداث سد زیرزمینی با ...

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۳ مهر، ۱۳۹۸ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه ...

ادامه خبر
نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

حوزه‌های تحت پوشش: ساخت و مدیریت پروژه تاریخ برگزاری: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار کننده: شورای اسلامی ...

ادامه خبر
اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه , مهندسی سازه , مهندسی عمران (عمومی) تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ برگزار ...

ادامه خبر