افزایش پایداری شبکه برق خاتم با اجرای رینگ شبکه با شهرستان ابرکوه

افزایش پایداری شبکه برق خاتم با اجرای رینگ شبکه با ...

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد در هفته دولت در دیدار با فرماندار خاتم، وضعیت شبکه انتقال و فوق‌توزیع شهرستان خاتم ...

ادامه خبر
انتصاب سرپرست معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای یزد

انتصاب سرپرست معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای یزد

از سوی محمدحسن صباغ زادگان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد، حکم سرپرستی معاونت بهره‌برداری برق منطقه‌ای یزد به علی‌محمد فتح‌آبادی ...

ادامه خبر
بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از تجهیزات و شبکه برق شهرستان خاتم

بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از تجهیزات و شبکه برق ...

در این بازدید که معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل ...

ادامه خبر