دکتر حقیقی در مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان:
پیگیری جدی و تأکید به شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه جهت عدم صدور پروانه بدون اعلام خروجی از سوی نظام مهندسی ساختمان/ شهرداری ها می توانند از شناسنامه فنی و ملکی به عنوان پیش نیاز صدور گواهی پایان کار استفاده کنند

دکتر حقیقی در مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان: پیگیری ...

دکتر حقیقی در مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان: پیگیری جدی و تأکید به شهرداری ها و سایر مراجع صدور ...

ادامه خبر
خبرنامه مرداد نظام مهندسی ساختمان مازندران منتشر شد

خبرنامه مرداد نظام مهندسی ساختمان مازندران منتشر شد

خبرنامه مرداد نظام مهندسی ساختمان مازندران منتشر شد خبرنامه مرداد "ری را"همزمان با مجمع عمومی عادی سالانه در 4 صفحه ...

ادامه خبر
ابلاغیه های سیستم هوشمند ارجاع کار نظارت

ابلاغیه های سیستم هوشمند ارجاع کار نظارت

ابلاغیه های سیستم هوشمند ارجاع کار نظارت

ادامه خبر
ابلاغ حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 98

ابلاغ حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 98

ابلاغ حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 98

ادامه خبر
اعلام آغاز اجرای ارجاع کار نظارت به مراجع ذی ربط

اعلام آغاز اجرای ارجاع کار نظارت به مراجع ذی ربط

اعلام آغاز اجرای ارجاع کار نظارت به مراجع ذی ربط

ادامه خبر
پیام تبریک ریاست سازمان به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار

پیام تبریک ریاست سازمان به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار

پیام تبریک ریاست سازمان به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار هفدهم مرداد که به یادمان شهادت محمود صرامی خبرنگار خبرگزاری جمهوری ...

ادامه خبر
جدول رشته های مورد تأیید جهت عضویت در سازمان

جدول رشته های مورد تأیید جهت عضویت در سازمان

جدول رشته های مورد تأیید جهت عضویت در سازمان

ادامه خبر
جدول دوره ها جهت صدور، تمدید و ارتقا اعضا اصلی

جدول دوره ها جهت صدور، تمدید و ارتقا اعضا اصلی

جدول دوره ها جهت صدور، تمدید و ارتقا اعضا اصلی

ادامه خبر
انتخاب مهندس سیف اله علی نیا به عنوان عضو هشتمین دوره شورای مرکزی

انتخاب مهندس سیف اله علی نیا به عنوان عضو هشتمین ...

انتخاب مهندس سیف اله علی نیا به عنوان عضو هشتمین دوره شورای مرکزی انتخاب شایسته مهندس سیف اله علی نیا ...

ادامه خبر
تشکر ویژه از نامه معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران جناب آقای مهندس رازجویان در حمایت از ساخت و سازهای منطبق بر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تشکر ویژه از نامه معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ...

تشکر ویژه از نامه معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران جناب آقای مهندس رازجویان در حمایت از ساخت و ...

ادامه خبر
دستور کار سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان

دستور کار سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان

دستور کار سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان روز شنبه نوزدهم مرداد ...

ادامه خبر
رئیس جدید مرکز علمی و کاربردی چوب و کاغذ مازندران منصوب شد

رئیس جدید مرکز علمی و کاربردی چوب و کاغذ مازندران ...

رئیس جدید مرکز علمی و کاربردی چوب و کاغذ مازندران منصوب شد دکتر یاسر رستمیان به عنوان رئیس جدید مرکز ...

ادامه خبر
بودجه تحقق یافته سال 97 سازمان

بودجه تحقق یافته سال 97 سازمان

بودجه تحقق یافته سال 97 سازمان بودجه تحقق یافته سال 97

ادامه خبر
راه اندازی سامانه ارجاع نظارت

راه اندازی سامانه ارجاع نظارت

راه اندازی سامانه ارجاع نظارت سامانه ارجاع نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران جهت ورود به کارتابل و مشاهده امتیاز ...

ادامه خبر