معارفه ذیحساب بنیاد مسکن خراسان شمالی

جلسه معارفه ذیحساب بنیاد مسکن خراسان شمالی با حضور رئیس خزانه معین استان ، مدیر کل بنیاد مسکن و معاونین ...

ادامه خبر