پنجشنبه، 30، خرداد، 1398 | Thursday، 20 June، 2019

برگزاری نشست تخصصی آب دردانشگاه سیستان وبلوچستان

کد خبر: 116795
چهارشنبه 1 خرداد 1398 ساعت 19:59
نمایش: 71

نشست تخصصی باموضوع آب وچالشهای آن صبح امروزباحضورمدیرعامل و معاونین آب منطقه ای،ریس دانشگاه سیستان وبلوچستان وجمعی ازاساتیدودانشجویان رشته عمران وجغرافیا درزاهدان برگزارشد

این نشست یکروزه که درسالن فن آوری دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزارشدابتدادکتررضایی ریس دانشگاه گفت :بنابرنظراستاندارمحترم مبنی برارتباط ادارات استان بادانشگاه خوشبختانه این اولین نشست وارتباط است که توسط آب منطقه ای برگزارمی شودکه نشانه اهمیت موضوع آب می باشد
وی اظهارامیدواری کرددراین نشست بتوانیم کمک های مفیدی دربخش آب استان ایفا کنیم وبرنامه ریزی های مناسب برای چندسال آینده داشته باشیم وباعقلانیت دنبال طرحهای جدیدبرویم ،ریس دانشگاه سیستان وبلوچستان افزود،دانشگاه می تواندباهدف ارایه راه حل هایی درقالب خلق ایده های نوبرای چالش بخش آب استان وصرف هزینه های کم یاری گرمدیران باشد،
درادامه این نشست مدیران گروه های آموزشی عمران ،جغرافیا وهمچنین دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی حضورداشتند به ایرادنقطه نظرات خوددرباره چالشهای آبی استان پرداختند وبه بحثهایی ازقبیل ،تلاش برای ذخیره آبهای موجود،فرهنگ استفاده ازآب ،تعغیرات اقلیمی دراستان ،طرح کاهش تبخیردرچاه نیمه های سیستان ،ایجادسامانه جامع اطلاعات ،تلاش برای حق آبه محیط زیست وارتباط بیشترومفیدبادانشگاه رامطرح کردند
درپایان این نشست مدیرعامل آب منطقه ای  به سوالات مطرح شده ازسوی حضارپاسخ دادو اظهارداشت:
آب یک مقوله فرابخشی است وبایدبااین دیدبه آن نگریسته شودتابتوانیم برای دغدغه هایی که دراین بخش داریم چاره اندیشی کنیم که دراین راستابازنگری درسیاستهاوهمچنین دراولویت قراردادن محیط زیست بعنوان اولویت اول استان می تواند به ما کمک کندتابه اهداف خودبرسیم ،وی بااشاره به نقش دانشگاه وپتاسیل خوبی که درآن وجودداردگفت ،مادرخصوص همکاری بادانشجویان درزمینه کارهای تحقیقاتی اعلام امادگی می کنیم وانتظارداریم دانشگاه مارادرزمینه های فرهنگ سازی ومدیریت مصرف وچاههای غیرمجازیاری کند،
مهندس جعفری درپایان نسشت افزود:آب منطقه ای استان ازپروپزال هایی که باتوجه به نیازاب استان طرح شودپس ازتاییدحمایت کرده وبااین دانشجویان همکاری می کند.

لینک اصل محتوا در شبكه خبری آب كشور

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی