چهارشنبه، 5، تیر، 1398 | Wednesday، 26 June، 2019

(( آگهی مزایده حضوری ماشین آلات سنگین نوکاویان ))

کد خبر: 101028
یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 18:0
نمایش: 92

(( آگهی مزایده حضوری ماشین آلات سنگین نوکاویان ))

شهرداری نهاوند بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها و باستناد و مصوبه های یک از بیست و ششمین و بند یک از یکصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تعداد یازده دستگاه  ماشین آلات سنگین نو(کاویان) خود را که مشخصات آنها طبق جدول ذیل مشخص گردیده از طریق آگهی مزایده حضوری و با قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری و با شرایط وضوابط ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید :

ردیف

نوع ماشین

شماره انتظامی

مدل و رنگ

شماره موتور

شماره شاسی

قابلیت شماره گذاری

قیمت پایه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

۱

تریلی

فاقد پلاک

۳۷۵

سفید

-

-

دارد

۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

خاور تک

۱۳۵ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۹۴

۸۸۴۰۴۲

دارد

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

خاور تک

۱۲۷ع۱۷۴ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۸۰۴

۸۸۴۰۴۰

دارد

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۴

خاور تک

۱۵۸ ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۸۰۷

۸۸۴۰۳۵

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵

خاور تک

۱۱۸ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۸۱

۸۸۴۰۴۳

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۶

خاور تک

۱۴۲ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۱۲۱۹

۸۸۴۰۳۱

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۷

خاور تک

۱۱۳ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۷۲

۸۸۴۰۴۲

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۸

خاور تک

۱۵۹ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۸۵

۸۸۴۰۳۲

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۹

خاور تک

۱۴۷ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۹۷

۸۸۴۰۳۳

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰

خاور تک

۷۶۵ع۱۶ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۷۵

۸۸۴۰۲۹

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۱

خاور تک

۱۴۴ع۱۷ایران۵۵

K۱۱۲

سفید

۷۸۲۳۲۷۹۰

۸۸۴۰۳۴

دارد


۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰


۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر وگرفتن اسناد مزایده وثبت نام می توانند به شهرداری نهاوند به امور قراردادها و اداره مهندسی،کنترل و ایمنی ترافیک شهرداری نهاوند ( آقای ابوالفتحی ) مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های ۷ - ۰۸۱۳۳۲۳۷۴۴۵داخلی ۲۰۸ تماس حاصل نمایند .

- متقاضیان همه روزه تا پایان مهلت آگهی می توانند جهت بازدید از خودروها صبحها از ساعت ۸ لغایت ۱۲ و بعدظهرها از ساعت ۱۴ لغایت ۱۷ عصر به شهرداری نهاوند اداره مهندسی،کنترل و ایمنی ترافیک شهرداری مراجعه نمایند .

- مزایده گذار هیچگونه تعهدی در قبال سالم بودن مورد مزایده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و دیگر مجموعه های فنی و قطعات و متعلقات خودرو نداشته و لازم است شرکت کننده در هنگام بازدید دقت لازم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد .

- کلیه هزینه ها در مورد انتقال سند و هزینه های احتمالی بر عهده برنده مزایده می باشد .

- کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده می باشد .

- هزینه انتشار آگهی روزنامه و همچنین هزینه کارشناسی خودروها بر عهده برنده مزایده می باشد .

- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را طبق جدول برای یک یا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فیش نقدی به شماره حساب ۰۱۰۴۸۶۸۴۶۶۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداری واریز و یا از ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمایند. و فیش واریزی را در زمان برگزاری کمیسیون عالی معاملات و یا ضمانتنامه و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند .

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .

- کلیه هزینه های پس از فروش بر عهده برنده مزایده می باشد .

- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد .

- مزایده به صورت حضوری برگزار می گردد و متقاضیان می بایست در هنگام حضور در کمیسیون فیش سپرده شرکت در مزایده را به همراه داشته باشند در غیر اینصورت از ورود متقاضیان به کمیسیون ممانعت بعمل خواهد آمد .

- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده در مزایده را تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۱۱/۱ واریز و فیش واریزی ( رسید برای صاحب حساب ) را به امور قراردادهای شهرداری تحویل دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانکی اسناد خزانه به جای وجه واریزی استفاده نماید کپی ضمانتنامه را تحویل دهد .

- کمیسیون عالی معاملات شهرداری ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲ در محل شهرداری تشکیل و چنانچه برای هر خودرو شرکت کننده باشد پیشنهاد قیمتها توسط شرکت کنندگان اعلام و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص می گردد .

- چنانچه برنده مزایده ظرف مدت ۷ روز از تاریخ اعلام کمیسیون به وی حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و در صورتیکه نفر دوم ظرف مدت ۷ روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وی نیز به نفع شهرداری ضبط و تا نفر سوم به همین منوال خواهد بود./غ

محمد حسین پور

شهردار نهاوند

لینک اصل محتوا در شهرداری نهاوند

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی