سه شنبه، 1، مرداد، 1398 | Tuesday، 23 July، 2019

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول واگذاری به اجاره تلویزیون شهری جهت تبلیغات شهری

کد خبر: 101202
سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 2:0
نمایش: 84

آگهی مزایده  عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداری میانه درنظر دارد برابر بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۰۸مورخ ۹۷/۰۸/۲۶ شورای اسلامی شهر میانه واگذاری به اجاره تلویزیون شهری جهت تبلیغات شهری  واقع در میدان معلم را ازطریق مزایده  عمومی به شرکتها یا کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی  بمدت یکسال شمسی با قیمت پایه ماهیانه  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه ۹۷/۱۰/۲۲ می باشد.

لینک اصل محتوا در شهرداری میانه

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی