پنجشنبه، 30، خرداد، 1398 | Thursday، 20 June، 2019

اطلاعیه شماره ۲۴

کد خبر: 92424
پنجشنبه 29 شهریور 1397 ساعت 0:59
نمایش: 321

متقاضیان محترم شرکت های طرف قرارداد شهرداری امیدیه که به مصاحبه دعوت شده اند ، طبق برنامه ذیل در وقت مقرر با در دست داشتن اصل و کپی کلیه مدارک شناسایی(شناسنامه فرد و همسر و فرزندان، کارت ملی، پایان خدمت سربازی، مدرک تحصیلی، مدارک تحصیلی و...) و مدارک مربوط به سهمیه و امتیاز(کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بسیج و...) در شهرداری امیدیه جهت مصاحبه حضور یابند.

  1. مهندسی کامپیوتر شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱ ساعت ۹ صبح
  2. حسابداری شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱ ساعت ۱۰ صبح
  3. مهندسی عمران شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱ ساعت ۱۱ صبح
  4. برنامه ریزی کنترول پروژه شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱ ساعت ۱۵ عصر
  5. مهدسی برق شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱ ساعت ۱۶ عصر
  6. مهدسی کشاورزی شنبه ۱۳۹۷/۶/۳۱ ساعت ۱۷ عصر
  7. پاکبانی یک شنبه ۱۳۹۷/۷/۱ ساعت ۸ صبح کد داوطلبی های: ۱۱۵۰۱-۱۱۵۰۳-۱۱۵۱۲-۱۱۵۱۴-۱۱۵۲۰-۱۱۵۲۳-۱۱۵۳۱-۱۱۵۳۵-۱۱۵۳۷-۱۱۵۳۹-۱۱۵۴۲-۱۱۵۴۶-۱۱۵۵۲-۱۱۵۷۳-۱۱۵۷۷-۱۱۵۸۰-۱۱۵۸۲-۱۱۵۸۳-۱۱۶۰۰-۱۱۶۰۱-۱۱۶۰۳-۱۱۶۱۷-۱۱۶۲۳-۱۱۶۲۴-۱۱۶۴۴-۱۱۶۴۶-۱۱۶۵۲-۱۱۶۵۷-۱۱۶۵۸-۱۱۶۶۶-۱۱۶۷۸-۱۱۶۹۰-۱۱۶۹۶-۱۱۶۹۸-۱۱۷۰۳-۱۱۷۰۹-۱۱۷۱۲-۱۱۷۱۸-۱۱۷۲۳-۱۱۷۳۲-۱۱۷۳۴-۱۱۷۳۹-۱۱۷۵۱-۱۱۷۵۵-۱۱۷۵۶-۱۱۷۵۷-۱۱۷۵۹-۱۱۷۶۰-۱۱۷۶۳-۱۱۷۶۴-۱۱۷۶۵-۱۱۷۶۶-۱۱۷۷۰-۱۱۷۷۷-
  8. پاکبانی یک شنبه ۱۳۹۷/۷/۱ ساعت ۱۴ عصر کد داوطلبی های: ۱۱۷۸۵-۱۱۷۹۰-۱۱۷۹۲-۱۱۷۹۶-۱۱۸۰۲-۱۱۸۰۴-۱۱۸۰۵-۱۱۸۰۸-۱۱۸۱۵-۱۱۸۱۸-۱۱۸۲۰-۱۱۸۳۵-۱۱۸۳۶-۱۱۸۳۸-۱۱۸۴۸-۱۱۸۵۰-۱۱۸۵۲-۱۱۸۵۷-۱۱۸۶۶-۱۱۸۶۷-۱۱۸۷۱-۱۱۸۷۶-۱۱۸۷۸-۱۱۸۷۹-۱۱۸۸۱-۱۱۸۸۴-۱۱۸۸۶-۱۱۸۸۹-۱۱۸۹۳-۱۱۸۹۴-۱۱۹۰۲-۱۱۹۰۵-۱۱۹۰۹-۱۱۹۱۲-۱۱۹۲۰-۱۱۹۲۶-۱۱۹۳۵-۱۱۹۳۷-۱۱۹۴۳-۱۱۹۵۰-۱۱۹۵۱-۱۱۹۵۲-۱۱۹۵۳-۱۱۹۵۴-۱۱۹۶۰-۱۱۹۶۱-۱۱۹۶۳-۱۱۹۷۶-۱۱۹۷۷-۱۱۹۷۸-۱۱۹۸۱-۱۱۹۸۶-۱۱۹۸۸-۱۱۹۸۹-
  9. پاکبانی دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۲ ساعت ۸ صبح کد داوطلبی های: ۱۱۹۹۲-۱۱۹۹۳-۱۲۰۰۰-۱۲۰۰۱-۱۲۰۰۲-۱۲۰۰۵-۱۲۰۲۳-۱۲۰۳۶-۱۲۰۳۸-۱۲۰۴۲-۱۲۰۴۷-۱۲۰۴۸-۱۲۰۵۹-۱۲۰۶۱-۱۲۰۶۴-۱۲۰۶۵-۱۲۰۶۶-۱۲۰۷۹-۱۲۰۸۲-۱۲۰۸۹-۱۲۰۹۱-۱۲۰۹۲-۱۲۰۹۶-۱۲۰۹۹-۱۲۱۰۳-۱۲۱۰۶-۱۲۱۰۸-۱۲۱۰۹-۱۲۱۱۸-۱۲۱۲۰-۱۲۱۲۵-۱۲۱۴۰-۱۲۱۴۲-۱۲۱۴۳-۱۲۱۴۵-۱۲۱۴۶-۱۲۱۴۷-۱۲۱۴۹-۱۲۱۵۰-۱۲۱۵۱-۱۲۱۵۳-۱۲۱۵۴-۱۲۱۵۵-۱۲۱۵۷-۱۲۱۵۸-۱۲۱۵۹-۱۲۱۶۲-۱۲۱۶۴-۱۲۱۶۵-۱۲۱۶۶-۱۲۱۷۰-۱۲۱۷۳-۱۲۱۷۵-۱۲۱۷۷-

لینک اصل محتوا در شهرداری امیدیه

نظرات کاربران

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی